RADIO7

#добреналаштоване

Задля підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб нацменшин краю та поглиблення співпраці із закордонними українцями

Задля підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб нацменшин краю та поглиблення співпраці із закордонними українцями

На розгляд депутатів облради подано  проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій  національних меншин області на 2016 – 2020 роки  (зі змінами від 28 липня 2016 року, 21 вересня,  30 листопада 2017 року.

У новій редакції документу пропонується доповнити  назву Програми словами «та співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року» й рекомендувати районним і міським радам внести зміни до відповідних програм, передбачивши кошти для їх виконання.

Як зазначають автори проекту рішення, за результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року в області проживає понад 100 національностей і народностей, у тому числі: українці (80,5 відс.), угорці (12,1 відс.), румуни (2,6 відс.), росіяни (2,5 відс.), роми (1,1 відс.), словаки (0,5 відс.), німці (0,3 відс.), євреї (0,2 відсотка). Для задоволення їх потреб створено мережу освітніх та культурно-мистецьких закладів, яку приведено відповідно до національного складу населення.

В області легалізовано 64 обласних громадських організацій національних спільнот, функціонують 113 загальноосвітніх навчальних закладів, п’ять ліцеїв приватної форми власності, 107 дошкільних навчальних закладів, у яких навчання та виховання здійснюється мовами національних меншин. У місцях компактного проживання представників національних меншин діє 317 колективів художньої самодіяльності, 95 бібліотек.

Тож, дана програма розроблена для підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб нацменшин краю, розвитку їх освіти відповідно до основних положень Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, а також забезпечення поглиблення співпраці із закордонними українцями шляхом підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, спрямованої на збереження національної самобутності та сприяння задоволенню національно-культурних і мовних потреб закордонних українців.

У документі  йдеться про те, що аналіз стану розвитку освіти і культури національних спільнот області свідчить, що наявні фінансові ресурси у розрізі місцевих бюджетів не забезпечують повною мірою потреби нацспільнот. Зокрема, у галузі освіти потребують фінансової підтримки заходи із задоволення мовних потреб національних спільнот краю.

Далі наголошується, що для  створення позитивного іміджу області в контексті забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин у галузі культури доцільно надавати фінансову підтримку художнім колективам нацменшин для участі у міжнародних, всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких акціях, проведенні свят, фестивалів культур національних меншин.

Мовиться в документі і про те, що українці мають одну з найбільших діаспор у світі, яка здатна сприяти реалізації інтересів України та формуванню її міжнародного іміджу. Відтак реалізація заходів щодо співпраці із закордонними українцями має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку та поглиблення співробітництва із закордонними українцями.

Означено пріоритетні заходи щодо співпраці з громадськими організаціями закордонних українців,  перелік завдань Програми та результативні показники, а також джерела фінансування , а це – обласний бюджет.

Обсяг коштів для виконання заходів Програми  – 4887,0 тис  грн, у тому числі за роками:  2016 рік – 505,0 тис грн; 2017 рік – 829,0 тис грн; 2018 рік – 1005,0 тис грн;2019 рік  – 1191,0 тис грн; 2020 рік – 1357,0 тис грн.

        Від реалізації цієї програми очікується забезпечення в області здійснення єдиної державної політики у сфері міжнаціональних відносин, інформаційних потреб національних спільнот, створення належних умов для забезпечення мовних прав нацменшин, для навчання і виховання дітей та учнів,  обмін досвідом роботи, розширення та удосконалення зв’язків між закладами освіти, культури області та країн Карпатського Єврорегіону,  задоволення освітньо-культурних та духовних потреб національних спільнот (надання підтримки 4 освітньо-культурним центрам нацменшин та суботньо-недільним школам), збереження міжнаціональної злагоди, утвердження гуманістичних цінностей, позитивного іміджу області щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та ін.

Leave a Reply