RADIO7

#добреналаштоване

В Ужгородському університеті відкривають магістратуру з нової спеціальності – «Громадське здоров’я»

В Ужгородському університеті відкривають магістратуру з нової спеціальності – «Громадське здоров’я»

Громадське здоров’я відноситься до тих сфер суспільної діяльності та освіти, яка всіх торкається, але мало хто про неї достатньо знає. Як наука та практика попередження захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров’я шляхом спільних зусиль суспільства, ця галузь знань почала оформлюватися нещодавно. У листопаді 2016 року український уряд схвалив Концепцію розвитку системи громадського здоров’я, а з 2018 року запроваджено принцип збереження здоров’я населення, за умовами якого всі ухваленні урядом рішення аналізуватимуться з точки зору впливу їх реалізації на громадське здоров’я. Приємно, що вже цьогоріч в УжНУ відкрито магістратуру із цієї спеціальності. Про її можливості та перспективи розповів декан факультету здоров’я та фізичного виховання, професором Іваном Миронюком.

Людство завжди намагалося захистити себе від хвороб, епідемій, негативних факторів впливу навколишнього середовища та інших чинників, що негативно впливають на здоров’я та якість життя населення. От саме зміст системи громадського здоров’я полягає в тому, що це комплекс заходів, які робить суспільство, громада для збереження здоров’я своїх членів. Компоненти системи громадського здоров’я існували в нашому житті завжди, але ніколи раніше не формувалися як окрема дисципліна або сфера діяльності,  її функції було поділено між іншими спеціальностями та галузями знань. Так, окремі функції виконували спеціалісти вже розформованої санітарно-епідеміологічної служби, частину лікарі та інші медичні працівники, а частину, до прикладу, і журналісти.

Наразі громадське здоров’я сформувалося в Україні в окрему галузь життєдіяльності і, відповідно спеціальність,  та відділилося від медицини, хоча безпосередньо з нею зв’язане.

Наразі ми відкрили магістерську програму із громадського здоров’я, цього року в нас буде перший набір. Зараз ми активно готуємо навчальні курси, освітню програму, визначаємося з найбільш актуальними варіантами спеціалізацій в межах даної спеціальності. Це дуже широка спеціальність, в якій можуть бути залучені дуже багато різних фахівців – від медиків, юристів, економістів до фізиків і екологів.

Ми спеціально створили такі умови, при яких немає жодних обмежень по вступу. Немає такого поняття як прямий вступ,  на спеціальність  зможуть йти всі, хто мають диплом бакалавра (або спеціаліста чи магістра). Крім того, спеціаліст не міняє свою основну спеціальність, а вивчає громадське здоров’я як додаткову широку компетентність, щоб в майбутньому реалізувати свою базову спеціальність саме в цій сфері збереження і укріплення здоров’я населення.

 Таким чином, якщо людина здобула юридичну освіту, то знання і розуміння, що дає спеціальність «громадське здоров’я»  дасть їй можливість себе фахово реалізувати в питаннях права в сфері охорони здоров’я. Адже є чимало нез’ясованих юридичних нюансів у сфері громадського здоров’я, не повністю готова законодавча та нормативна база. Тому роботи в цій царині буде дуже багато.

Вже завершується створення системи громадського здоров’я в Україні на центральному рівні, у більшості областей відкриті обласні центри громадського здоров’я, регіональні відділи. Навіть на первинному рівні – рівні громади (наприклад в об’єднаних територіальних громадах) функції громадського здоров’я повинні бути представлені, зокрема будуть потрібні і поширені посади «польового епідеміолога» –  а це працівник системи громадського здоров’я, який працює безпосередньо на рівні окремих громад.

Важливо й інше, ми орієнтуємося на те, що людина залишається спеціалістом у своїй конкретній сфері (першій своїй спеціальності), але водночас здобуває кваліфікацію у сфері громадського здоров’я. Наприклад, журналіст пише й працює, але вирішив себе реалізувати в питанні комунікації з проблем охорони здоров’я. Він отримує базові знання, поняття про громадське здоров’я, і після цього його викладення матеріалу стає зовсім іншим. Наприклад, сталася епідемія, чи техногенна або екологічна катастрофа. Питання постає до фахового журналіста-фахівця системи громадського здоров’я: як інформувати населення про подію так, щоб з однієї сторони, попередити людей щодо правильної поведінки і дій, а з іншої сторони не підняти паніку.

На нашу думку, сьогоднішній день більшість, хто буде поступати до нас на навчання – це ті люди, хто вже так чи інакше працює в сфері громадського здоров’я. Але ми сподіваємося, що коли інформованість молодих амбітних людей про цю нову і дуже цікаву спеціальність зросте, ми побачимо чимало бажаючих навчатись на даній магістерській програмі представників багатьох спеціальностей і фахів.

Загальний ліцензований обсяг – 100 чоловік, а на перший курс ми прийматимемо 50 студентів. Навчання буде стаціонарним та заочним, студенти проходитимуть співбесіду, фаховий іспит, який базуватиметься на розумінні основ збереження здоров’я та екзамен із іноземної мови.

 Ми впроваджуватимемо ще й спеціалізовані короткотривалі курси з різних актуальних питань і аспектів громадського здоров’я, створюємо нову кафедру – кафедру наук про здоров’я. Ми плануємо залучати українських, іноземних лекторів, так, зокрема, вже є домовленість з керівництвом факультету громадського здоров’я Литовського університету наук про здоров’я (на фото) щодо співпраці у цьому напрямку. В світі є дуже багато програм, пов’язаних із сферою громадського здоров’я, які справді будуть цікавими і які неодмінно слід упроваджувати в Україні.

http://uzhgorod.net.ua/news/135404

Makhanets Alex

    Leave a Reply