RADIO7

#добреналаштоване

Стратегічні завдання цієї Програми –  повернення додому заробітчан, залучення капітальних інвестицій, зростання економіки краю

Стратегічні завдання цієї Програми –  повернення додому заробітчан, залучення капітальних інвестицій, зростання економіки краю

Відповідну Програму з підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 – 2020 роки схвалили депутати у ході роботи 13-ї сесії облради.

Співрозробники цієї Програми – департамент соціального захисту населення ОДА, державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Центр підтримки підприємництва Закарпаття, а  відповідальний виконавець – департамент економічного розвитку і торгівлі ОДА.

У документі йдеться, що Закарпатська область – регіон з високими можливостями залучення кращих європейських практик у діяльності малого та середнього бізнесу, розвитку інфраструктури та кластерної економіки. Область, на думку регіональних експертів, є регіоном із високими можливостями для розвитку туристично-рекреаційної сфери, а потенціал колись діючих заводів, фабрик та сільськогосподарських кооперативів може слугувати надійним і безпечним середовищем для капітальних вкладень внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Унікальне розташування дає можливість до розвитку стартапів, конкурентоспроможної продукції та спроможності до інновацій. Разом із тим, перед регіоном стоїть ряд завдань, котрі необхідно вирішити задля якомога повнішого використання наявного потенціалу та уникнення негативного впливу ряду факторів на економіку нашої області, зокрема: механічна міграція професійних та наукових кадрів за кордон, відносно високий рівень тіньової економіки, низький рівень застосування інновацій у діяльності промислових підприємств області, перетворення можливостей розвитку окремих сфер діяльності (зокрема туристичної) у реальні інструменти зростання економіки тощо. Реалізація більшості із завдань, що постали перед Закарпаттям, дозволить створити умови для підвищення не лише інвестиційного клімату, але й, у цілому, позитивно сприятимуть сталому зростанню економіки.

Поставлені завдання можливо виконати завдяки комплексному підходу до планування державної регіональної політики, інструментом якої за своєю суттю є ця Програма. Повноцінне та своєчасне її виконання дозволить досягти кінцевої мети – підвищити спроможність регіону конкурувати на внутрішньому та на зовнішньому ринках товарами, послугами, позитивно використовувати сучасні можливості Угоди про Асоціацію України з ЄС, досвід і практики країн-сусідів України у виготовленні та просуванні товарів на нові ринки тощо.

Місія: «Закарпаття – край для інвестицій та успішних проектів». Стратегічне бачення: «Закарпатська область – регіон з унікальними можливостями для відкриття нових проектів та ідей, ворота України до Європейського Союзу».

Як зазначається в документі, частка валового продукту, який виробляється на території Закарпатської області, займає не більше 1,5 відс. усього валового виробництва України. Одночасно потенціал регіону та можливості до його зростання дозволять сформувати кроки для підвищення у 2020 році частки Закарпаття у ВВП країни на рівні не нижче 1,7 відс. та показуватиме динаміку до подальшого росту.

Йдеться і про те, що найбільшою можливістю для оновлення окремих сфер, як і перевагою для економіки регіону, вважається залучення капітальних інвестицій. Головним зовнішнім інвестором для Закарпатської економіки є Європейський Союз, що зумовлює тверді відносини між українським та зарубіжним бізнесом. В області функціонує майже 600 підприємств із іноземними інвестиціями, працюють інвестори із 45 країн світу, на 10 з яких припадає понад 84 відсотки загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Одним зі стратегічних завдань зазначеної Програми є робота із повернення додому заробітчан. Зокрема, заходами Програми передбачено проведення навчань із започаткування власної справи, співфінансування за інвестиційними проектами для підприємців-початківців, конкурс бізнес-проектів тощо. Зазначена проблема не є новою для регіону, втім, вона робить значний вплив на ринок робочої сили, а також на стан соціальної сфери, освіту і охорону здоров’я тощо.

Джерело фінансування, яке пропонується залучити до фінансування заходів та завдань Програми: кошти обласного бюджету та державного бюджету (у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку, секторальної бюджетної підтримки тощо), співфінансування з місцевих бюджетів та кошти матеріальної технічної допомоги. Так, загальний обсяг ресурсів для виконання заходів – 6020,0 тис гривень, у т.ч. на 2019 рік – 3630,0 тис грн, на 2020 рік – 2390,0 тис грн.

Прес-служба Закарпатської облради

Leave a Reply